19" gold glittered pine stem

19" gold glittered pine stem

Regular price
$15.00
Sale price
$15.00

19" faux gold glittered pine bush stem